Закон «Об обращениях граждан»

Юрист, как и обещал, предоставил выдержку из Закона «Об обращениях граждан».

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Таким образом, общий срок рассмотрения заявления не может превышать 30 календарных дней.

Подаем заявление на вступление в кооператив лично и ждем до 30 дней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *